Gower College Swansea

Trainer Health and Safety (Fire, Construction, Environmental)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£27,830.00 - £32,375.00 Per Annum
Posted
12 Jul 2019
Closes
26 Jul 2019
Ref
JUL20198485
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Fixed Term for Two Years

This is an exciting opportunity for suitably qualified trainers to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College.

The successful candidates will be training, assessing and coaching learners within the health and safety sector.

Working with employers to diagnose, support and implement training solutions to meet the needs of the particular organisation, you will provide a seamless learning experience that develops the individual and aids skills improvements. Awarding bodies include NEBOSH, IOSH and Highfield. Programmes include accredited courses, bespoke training and consultancy.

With a proven track record of working in a health and safety role you will have relevant commercial knowledge, experience and an understanding of the qualifications including training needs.

You will possess a level 4 qualification or equivalent in Health & Safety; preferably NEBOSH Diploma, and hold a NEBOSH General Certificate. A recognised teaching qualification and a background in either construction, environmental and/or fire would be advantageous.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please apply via the link.

Dyma gyfle cyffrous i hyfforddwyr cymwys ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol, sy’n gweithredu oddi mewn Hyfforddiant CGA, sef cangen fasnachol y Coleg.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn hyfforddi ac yn asesu dysgwyr o fewn y sector iechyd a diogelwch.

Byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr i nodi, cefnogi a gweithredu datrysiadau hyfforddiant er mwyn diwallu anghenion sefydliadau penodol. Bydd gofyn i chi ddarparu profiad dysgu llyfn sy’n datblygu’r unigolyn a chynorthwyo datblygiad ei sgiliau. Mae’r cyrff dyfarnu’n cynnwys NEBOSH, IOSH a Highfield. Mae’r rhaglenni’n cynnwys cyrsiau achrededig, hyfforddiant arbennig ac ymgynghoriaeth.

Yn meddu ar brofiad llwyddiannus o weithio mewn rôl iechyd a diogelwch, bydd gennych wybodaeth fasnachol berthnasol a phrofiad a dealltwriaeth o’r cymwysterau gan gynnwys anghenion hyfforddi.

Yn ogystal â hyn, byddwch yn meddu ar gymhwyster lefel 4 mewn Iechyd a Diogelwch; yn ddelfrydol Diploma NEBOSH a bydd gennych Dystysgrif NEBOSH Cyffredinol. Byddai cymhwyster addysgu cydnabyddedig a chefndir ym maes adeiladu/amgylcheddol a/neu tân yn fanteisiol.

Ceir gyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg a ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.