Work Based Learning: Trainer in Leadership & Management

As a Work Based Learning Trainer, you will plan, design, deliver and evaluate flexible leadership and management programmes tailored to the needs of internal and external stakeholders. You will deliver inspirational training and identify and actively seek opportunities to work with new employers to secure the continued growth of Bridgend College's Leadership and Management programmes.

Ideally, we would like you to be educated to Degree level or equivalent Leadership or Management Qualification and hold a TAQA Level 3. With the ability to relate to a wide and diverse student population and you will be able to motivate learners of all ages and backgrounds. 

We are also holding an evening on 22/07/19 5-7pm for "credible leaders considering a career in Further Education". This would be an opportunity to meet anyone interested in the role and looking at opportunities for teaching and training in the Leadership and management sector.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Closing date for this role is: 28/07/2019

*Please note, we are not accepting agency correspondence relating to any of our roles at this time.

 

Hyfforddwr Llawn Amser - Arwain a Rheoli 

Llawn Amser - Parhaol

Cyflog 5-PO2: GBP 22,809- GBP 37,097 y flwyddyn 

Byddwch yn cynllunio, dylunio, darparu a gwerthuso rhaglenni arwain a rheoli hyblyg sydd wedi'u teilwra i anghenion rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch yn darparu hyfforddiant ysbrydoledig ac yn nodi ac yn chwilio'n weithredol am gyfleoedd i weithio gyda chyflogwyr newydd er mwyn sicrhau twf parhaus rhaglenni Arwain a Rheoli Coleg Penybont.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 7 neu gyfwerth o leiaf yn y maes arwain neu reoli, ac mae IQA TAQA Lefel 3 neu Lefel 4 llawn yn ogystal a chymhwyster addysgu yn ddymunol. Gyda'r gallu i gysylltu a phoblogaeth myfyrwyr eang ac amrywiol, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oedran a chefndir.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

  • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
  • Parcio am ddim ar y safle
  • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
  • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
  • Mynediad am ddim i'r gampfa
  • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob 
    pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 28/07/2019

Please apply via the link.