Lecturer in Theatre Design/ Stage Management

0.3 FTE (11.10 hours per week) / Fixed Term until August 2020

Bridgend College is looking for a motivated production arts lecturer, with a focus on set design and stage management skills to join our fantastic team.

Do you have a passion in production arts and teaching, with a high attention to detail? If so, we want to hear from you!

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovative, friendly, dynamic workforce.
 • Free parking.
 • Fantastic Learning & development opportunities.
 • Very generous annual leave entitlement. 
 • Free access to the Gym suite.
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

 

Darlithwr Dyluniad Theatr /Rheoli Llwyfan

0.3 FTE (18.5 awr yr wythnos) / CyfnodPenodol nes Awst 2020

Diymysg: GBP 20,020 - GBP 23,626 per annum (pro rata)

Cymwys: GBP 23,626 - GBP 39,401 per annum (pro rata)

Mae Coleg Penybont yn chwilio am ddarlithydd celfyddydau cynhyrchu brwdfrydig, gyda ffocws ar sgiliau rheoli llwyfan a dylunio setiau, i ymuno a'n tim arbennig.

Ydych chi'n angerddol am gelfyddydau cynhyrchu ac addysgu, gyda sylw gwych at fanylder? Os ydych, hoffem glywed gennych!

Pecyn gwybodaeth swydd

Pam Coleg Penybont?


Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 •  Parcio am ddim ar y safle
 •  Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 •  Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 •  Mynediad am ddim i'r gampfa
 •  Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob 
  pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Please apply via the link.