Gower College Swansea

Practitioner - Essential Skills Wales

Location
Swansea (Abertawe), Jubilee Court
Salary
£27,830.00 - £32,375.00 Per Annum
Posted
10 Jul 2019
Closes
23 Jul 2019
Ref
JUL20197841
Job Level
Teacher, Tutor
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Fixed Term until 31st July 2022

Working alongside a highly committed team of Essential Skills Wales Practitioners covering a wide range of apprenticeship frameworks, you will teach, guide and support learners to achieve the Essential skills Wales framework aspect of their main programme.

With a professional approach you will have current knowledge of the Essential Skills Wales framework and be able to deliver all Essential Skills Wales qualifications at all levels relevant to the apprenticeship framework. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes.

You will possess a Level 4 qualification or equivalent in relevant area i.e. essential/ key skills, experience and occupational competence to assess Essential Skills at Level 1- 3 or equivalent and level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification.

Ideally, you will possess a Digital Literacy Practitioner’s Award preferably at Level 3, the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers award (TAQA) or be willing to work towards.

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner. With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

To view more details and make your online application, please visit our vacancy page via the Apply link.

Gan weithio wrth ymyl tîm ymroddgar o Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol Cymru sy’n ymwneud ag ystod eang o fframweithiau prentisiaeth, byddwch yn addysgu, arwain a chefnogi dysgwyr i gyflawni’r agwedd fframwaith Sgiliau Hanfodol Cymru o’u prif raglen.

 Gydag ymagwedd broffesiynol bydd gennych wybodaeth gyfredol o fframwaith Sgiliau Hanfodol Cymru a byddwch yn gallu darparu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar lefelau sy’n berthnasol i fframwaith y brentisiaeth. Yn ddelfrydol, byddwch hefyd yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol y rhaglenni prentisiaeth.

 Bydd gennych gymhwyster Lefel 4 neu gyfwerth mewn maes perthnasol e.e. sgiliau hanfodol/allweddol a byddwch yn meddu ar brofiad a chymhwysedd galwedigaethol i asesu Sgiliau Hanfodol Lefel 1-3 (neu gyfwerth). Yn ogystal, bydd gennych gymwysterau Lefel 2 (Graddau A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg.

 Yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar gymhwyster Ymarferydd Llythrennedd Digidol Lefel 3, cymhwyster Asesu A1/Gwrio Mewnol V1 (TAQA), neu’n barod i weithio tuag at un o’r cymwysterau hyn.

 Gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig, ynghyd â sgiliau TGD cadarn, byddwch yn gallu ysbrydoli, ysgogi a throsglwyddo eich gwybodaeth i’r dysgwr. Bydd gennych lygad am fanylder a byddwch yn canolbwyntio’n gryf ar dargedau ac ansawdd.

 Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn ichi fod yn aelod o Gyngor gweithlu Cymru.