Catering Technician

Full Time - Term Time only (over 40 weeks) 

Bridgend College is on the lookout for a motivated individual to join their fantastic staff team.

We are looking for a catering technician to maintain kitchens, restaurant, stores, equipment and resources in order to assist in the delivery of the Hospitality curriculum and restaurant service.

We ask that you have a relevant qualification in food hygiene, experience in maintaining catering areas such as the restaurant and stores and have good IT skills. 

Do you have a passion in catering, with a high attention to detail? If so, we want to hear from you!

Please apply via the link.

Technegydd Arlwyaeth

Llawn Amser - Ystod Tymor Yn Unig (dros 40 wythnos)

Mae Coleg Pen-y-bont yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno a'u tim ffantastig.

Rydym yn edrych am Dechnegydd Arlwyaeth I gynnal ceginau, bwyty, stor, offer ac adnoddau er mwyn cynorthwyo'r ddarpariaeth o'r cwricwlwm lletygarwch a gwasanaeth y bwyty.

Rydym yn gofyn bod gennych gymwysterau perthnasol yn hylendid bwyd, Profiad o gynnal safleoedd arlwyaeth fel bwyty a storfa a sgiliau TG dda.

Oes gennych angerdd am arlwyaeth ac yn orfanwl iawn? Felly rydym eisiau clywed wrthych chi!