Student Services Advisor

We have a fantastic opportunity for a Student Services Advisor at Bridgend College to join an enthusiastic, highly motivated team.

As an advisor, you will have experience providing support to both learners and stakeholders. You will be a motivated individual, with the ability to provide multi-functional frontline support including telephone, live chat, email/web enquiries and front desk. With this, you should have great customer service, oral and written skills.

If you feel you could contribute to the learning services team at Bridgend College, we want to hear from you!

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date for this role is: 07/07/2019 - 23.59

Please apply via the link.

Cynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr

Tymor Penodol - Mamolaeth

Mae gennym gyfle arbennig i Gynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr ymuno a thim brwdfrydig a chryf ei gymhelliad yng Ngholeg Penybont.

Fel cynghorydd, bydd gennych brofiad o ddarparu cymorth i ddysgwyr a rhanddeiliaid. Fe fyddwch yn unigolyn brwdfrydig, gyda'r gallu i ddarparu cymorth rheng flaen amlswyddogaethol, gan gynnwys ymholiadau ffon, sgwrs fyw, e-bost/gwe a desg flaen. Yn ogystal a hyn, dylech fod a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a sgiliau chyfathrebu llafar ac ysgrifenedig gwych.

Os ydych chi'n credu y gallwch gyfrannu i'r tim Gwasanaethau Dysgwyr yng Ngholeg Penybont, hoffem glywed gennych!

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019

gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob
 • pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 07/07/2019