Gower College Swansea

Tutor/Assessor - Advice & Guidance/Contact Centre Operations

Location
Swansea, Jubilee Court
Salary
£23,521.00 - £25,886.00 Per Annum
Posted
21 Jun 2019
Closes
04 Jul 2019
Ref
JUN20195471
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Tutor/Assessor, ideally with a background in supporting or advocating for clients or practitioners, to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College.

Working within the Business, Skills and Innovation department, you will market, recruit, teach, assess, and support learners within the sector. Programmes may include Work Based Learning, NVQs, European Funded projects, bespoke programmes and workshops.

With a professional approach you will have current knowledge of the relevant framework and be able to deliver all qualifications at all levels relevant to the apprenticeship framework. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes.

You will work with external employers and managers within Gower College Swansea to identify and support training solutions to meet the needs of the organisations and assist Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

You will possess a level 3 qualification or equivalent in a relevant area and hold or be willing to work towards the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers (TAQA) award. Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post. A commitment to undertake the Preparing to Teach qualification (PTTLS) is essential for these posts.

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the experience and occupational competence to assess at Level 1-3 or equivalent. With the ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner you will have excellent attention to detail, be target driven with a strong focus on quality.

This post has been deemed Welsh Essential at Level 1 (see Welsh Language Level Descriptors attached to job description) however we would also be interested in candidates who are not at this level but would be willing to work towards it.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. 

Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Based at Jubilee Court

Dyma gyfle arbennig i Diwtor/Aseswr cymwysedig sydd â phrofiad (yn ddelfrydol) mewn cefnogi a hyrwyddo i gleientiaid ag ymarferwyr ymuno â’n tîm proffesiynol a llwyddiannus. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, sef cangen fasnachol y Coleg.

Trwy weithio o fewn yr adran Fusnes, Sgiliau ac Arloesi’r Coleg, byddwch yn recriwtio, marchnata, addysgu, asesu a chefnogi dysgwyr yn y sector. Gall rhaglenni gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith, NVQ, prosiectau a gyllidir gan Ewrop, gweithdai a rhaglenni sydd wedi eu teilwra’n arbennig i fyfyrwyr penodol.

Yn meddu ar ymagwedd broffesiynol, bydd gennych wybodaeth gyfredol o’r fframwaith perthnasol ac yn gallu darparu’r holl gymwysterau ar bob lefel sy’n berthnasol i’r fframwaith prentisiaeth. Yn ddelfrydol, byddwch hefyd yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol rhaglenni’r prentisiaethau.

Byddwch yn gweithio â chyflogwyr a rheolwyr allanol o fewn y Coleg i nodi a chefnogi datrysiadau hyfforddi, er mwyn cwrdd ag anghenion y sefydliadau. Byddwch hefyd yn cynorthwyo Gwirwyr Mewnol er mwyn sicrhau bod anghenion y cyrff dyfarnu a’r Gwirwyr Allanol yn cael eu cwrdd.

Byddwch yn meddu ar gymhwyster lefel 3 neu gyfwerth mewn maes perthnasol ac yn dal, neu’n barod i weithio tuag at gymhwyster A1 Aseswr/V1 Gwirwyr Mewnol (TAQA). Mae cymhwyster Lefel 2 (Graddau A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Yn ogystal, mae ymrwymiad i ymgymryd â'r cymhwyster paratoi i addysgu (PTTLS) hefyd yn hanfodol.

Bydd gennych sgiliau TG, cyfathrebu a llythrennedd cryf a byddwch yn meddu ar brofiad a chymhwysedd galwedigaethol i asesu ar Lefel 1-3, neu gyfwerth. Gyda’r gallu i ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i’r dysgwr, bydd gennych lygad dda am fanylder a byddwch yn ymrwymedig i gyflawni’ch targedau gan roi pwyslais cryf ar ansawdd.

Rhaid i chi feddu ar Sgiliau Iaith Gymraeg Lefel 1 (gweler y Disgrifwr Lefel Iaith Gymraeg atodedig) ar gyfer y swydd hon. Er hyn, dyw hi ddim yn hanfodol i’r ymgeiswyr feddu ar y sgil hwn, mae diddordeb gennym mewn ymgeiswyr sydd yn barod i weithio tuag at y cymhwyster.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles phobl ifanc ac yn disgwyl i bob aelod o staff y Coleg rhannu’r un ymrwymiadau.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS fanylach a bydd angen cofrestru â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru, yn ogystal.

Lleoliad: Llys Jiwbilî

 

Similar jobs

Similar jobs