Coleg y Cymoedd

Data Entry Assistants

Location
Tonypandy, Rhondda Cynon Taf
Salary
£9.27 per hour
Posted
17 Jun 2019
Closes
27 Jun 2019
Contract Type
Temporary

Purpose of the job

Enter data into the College’s Students’ Records System for learner enrolment.

Key Duties & Responsibilities

  • To enrol learners using the College’s Student Records System.
  • Process fee payments as necessary.
  • Completion of various documents as required.
  • Assist with general administration.

All staff employed at Coleg y Cymoedd will have responsibility for the safeguarding and for promoting the welfare of students.

Undertake such other duties as may be reasonably required by the College, either at your principal place of work or other College premises, commensurate with the grade and responsibilities of a Temporary Data Entry Assistant.

Please send completed application forms via the link.

Pwrpas y Swydd

Mewnbynnu data i System Cofnodion Myfyrwyr y Coleg er mwyn cofrestru dysgwyr.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Allweddol

• Cofrestru dysgwyr gan ddefnyddio System Cofnodion Myfyrwyr y Coleg.

• Prosesu taliadau ffioedd yn ôl yr angen.

• Cwblhau dogfennau amrywiol yn ôl y gofyn.

• Cynorthwyo gyda gwaith gweinyddol cyffredinol.

Mae’r holl staff a gyflogir yng Ngholeg y Cymoedd yn gyfrifol am ddiogelu a hyrwyddo lles myfyrwyr.

Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill o’r fath yn ôl angen rhesymol y Coleg naill ai yn eich prif leoliad gwaith neu yn adeiladau eraill y Coleg, sy’n gymesur â graddfa a chyfrifoldebau Cynorthwyydd Mewbynnu Data Dros Dro.

Similar jobs

Similar jobs