Coleg y Cymoedd

Health and Social Care Assessor

Location
Tonypandy, Rhondda Cynon Taf
Salary
£25,950 - £27,705
Posted
17 Jun 2019
Closes
30 Jun 2019
Ref
010519
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Fixed Term until July 2020

Purpose of the job:

  • Develop and deliver work based training and assessment programmes within area of expertise. 
  • Generate new local/ regional business relationships to increase work based learning activities and to maintain own caseload.
  • The post holder will work under the direction of the coordinator for the area of expertise.

All staff employed at Coleg y Cymoedd will have responsibility for the safeguarding and for the promoting the welfare of students.

Undertake such other duties as my be reasonably required by the College, either at your principal place of work or other College premises, commensurate with the grade and responsibilities of the post.

Please send completed application forms via the link.

Pwrpas y Swydd:

  • Datblygu a darparu rhaglenni hyfforddiant ac asesu yn y gwaith o fewn maes arbenigedd.
  • Creu perthnasau busnes lleol / rhanbarthol newydd i gynyddu gweithgareddau dysgu seiliedig ar waith ac er mwyn cynnal llwyth gwaith eich hun.
  • Bydd deiliad y swydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd y cydlynydd ar gyfer y maes arbenigedd.

Mae gan holl staff a gyflogir yng Ngholeg y Cymoedd gyfrifoldeb i ddiogelu a hyrwyddo lles myfyrwyr.

Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl angen rhesymol y Coleg naill ai yn eich prif leoliad gwaith neu yn adeiladau eraill y Coleg, yn gymesur â graddfa a chyfrifoldebau’r swydd.

Similar jobs

Similar jobs