Gower College Swansea

Lecturer Floristry

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£13.84 - £25.32 Per Hour
Posted
13 Jun 2019
Closes
18 Jun 2019
Ref
JUN20192705
Job Level
Lecturer
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Duration: September 2020 - March 2021

Gower College is looking for an experienced and suitably qualified Floristry lecturer to deliver evening classes. The successful applicant will be required to deliver a range Floristry techniques, both basic and more advanced. Ideally  you should have relevant commercial experience with design techniques in Floristry. Theory and practical delivery will be a requirement of this role. 

Applicants should be qualified to at least Level 4 in a relevant specialist subject area and ideally have some experience of teaching.

Gower College Swansea welcomes applications from staff with Welsh Language skills.

Hours of work: Tuesday evenings 5pm-9pm
Location: Llwyn y  Bryn, Uplands

We welcome applications from those candidates who are currently registered with EWC as this is a mandatory requirement for teaching in Wales however candidates will be able to register by visiting 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. 

Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please apply via the link.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am ddarlithydd Blodeuwiaeth profiadol sydd â chymwysterau addas i ddarparu dosbarthiadau nos. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflwyno amrywiaeth o dechnegau blodeuwiaeth, boed yn rhai sylfaenol neu’n rhai cymhleth. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad masnachol perthnasol mewn technegau dylunio blodeuwriaeth. Bydd theori a darpariaeth ymarferol yn ofynnol ar gyfer y rôl hon. 

Bydd ymgeiswyr yn meddu ar Lefel 4 (o leiaf) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol ac yn meddu ar gymhwyster addysgu megis Cert Ed neu TAR.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeg.

Rydym yn croesawi ceisiadau gan ymgeiswyr sydd eisoes wedi cofrestru â EWC, gan fod hyn yn ofyniad gorfodol ar gyfer addysgu yng Nghymru. Gallwch gofrestru yma: 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles phobl ifanc ac yn disgwyl i bob aelod o staff y Coleg rhannu’r un ymrwymiadau.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS