Gower College Swansea

Lecturer in Business and Accounting

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£20,020.00 - £39,401.00 Per Annum
Posted
13 Jun 2019
Closes
18 Jun 2019
Ref
APR20197171
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

An exciting opportunity has arisen for a committed and highly motivated individual to join our successful team to deliver and assess A Level Business Studies, BTEC Business & A Level Accounting you will have solid experience of working in a Business & Accounting role and be qualified to degree level in a relevant area. You will possess or be willing to work towards a recognised teaching qualification. You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment.  

A clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students. You will have good organisational, leadership and problem solving skills and the ability to work both on your own initiative and as part of a team.  You will need to adopt a flexible approach as you may be required to provide cover at different College sites.

Applications can be submitted in Welsh and those applications will not be treated less favourably than applications submitted in English. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the well-being of young people and expects all staff to share that commitment. 

Appointments are subject to an enhanced DBS check and registration with the Education Workforce Council for Wales. Appointments will normally be made at the bottom of the pay scale with annual increments on 1 August each year (provided you have completed 6 months service).

Please apply via the link.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddedig ac uchel ei gymhelliant i ymuno â'n tîm llwyddiannus i ddarparu ac asesu Busnes a Cyfrifeg.

Bydd gennych brofiad cadarn o weithi mewn rôl Busnes a Chyfrifeg ac yn meddu ar gymhwyster gradd mewn maes perthnasol. Bydd yn dal neu'n barod i ennill cymhwyster addysgu cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag at un. Bydd yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu a dysgu, gan gynnwys y defnydd effeithiol o TGD, i sicrhau rhagoriaeth a chyflawni targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad. 

Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd y gallu gennych i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr. Bydd gennych sgiliau trefnu, arwain a datrys problemau cryf yn ogystal â’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun ac fel rhan o dîm.

Bydd angen i chi fod yn hyblyg oherwydd efallai y byddwch yn gwneud darpariaeth ar gyfer safleoedd gwahanol y coleg.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).