Gower College Swansea

Apprentice in Customer Service (Sport & Fitness) x 2

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£3.90 Per Hour
Posted
13 Jun 2019
Closes
20 Jun 2019
Ref
JUN20192825
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

18 month fixed term post
Based across both Tycoch and Gorseinon sites

Gower College Swansea has an exciting opportunity for two committed and enthusiastic Level 2 Foundation Apprentices in Customer Service.  Eligibility for these roles is through the Welsh Government funding criteria for Apprenticeships in Customer Service. 

Working for approximately 30 hours per week within the Sports Centre and the Gower College sport curriculum, the successful candidate will work towards obtaining an NVQ Level 2 in Customer Service whilst gaining valuable on the job training and experience.  Your role whilst working towards the qualification will include a range of activities including activity support, activity delivery and gym instruction.

It is expected that this qualification will be gained within 18 months, with a commitment of ½ a days teaching and assessment away from the workplace per month.  With effective communication skills and a polite and friendly manner you will hold 3 GCSE’s (Grades A-C) or equivalent including Maths and English.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please apply via the link.

Cyfnod Penodol o 18 mis
Lleoliad: Campysau Tycoch a Gorseinon

Mae gan Goleg Gwyr Abertawe gyfle cyffrous i ddau Brentis brwdfrydig Lefel 2 Sylfaen mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid. Mae cymhwystra ar gyfer y rolau hyn yn seiliedig ar feini prawf cyllido Llywodraeth Cymru.

Bydd gofyn i chi weithio am ryw 30 awr yr wythnos o fewn y cwricwlwm

Chwaraeon a chwricwlwm chwaraeon Coleg Gwyr Abertawe. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 2 NVQ mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid wrth ymgymryd â hyfforddiant a phrofiad wrth weithio. 

Wrth weithio tuag at y cymhwyster, bydd gofyn i chi ymgymryd ag amryw o weithgareddau megis cynorthwyo gyda gweithgareddau gwahanol, yn ogystal â darparu gweithgareddau a chyfarwyddid yn y gampfa. 

Bydd disgwyl i chi gwblhau’r cymhwyster o fewn 18 mis, gan fod yn ymrwymedig i gwblhau ½ diwrnod o addysgu ac asesu i ffwrdd o’r gweithle bob mis. 

Byddwch yn meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf a chwrteisi cyfeillgar, yn ogystal â 3 TGAU (Graddau A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg.
Eligibility for these roles is through the Welsh Government funding criteria for Apprenticeships in Customer Service.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Similar jobs

Similar jobs