Gower College Swansea

Music Performance Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£13.84 - £25.32 Per Hour
Posted
13 Jun 2019
Closes
19 Jun 2019
Ref
MAY20190056
Subject Area
Performing Arts
Job Level
Lecturer
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Up to 15 hours per week
Fixed term until July 2020
Based at Llwyn y Bryn

An exciting opportunity has arisen for a committed, highly motivated individual to join our successful team to deliver and assess Level 3 Music Performance.

As a clear and confident communicator, you will be innovative and able to demonstrate relevant experience of working in a creative environment and have the ability to motivate and inspire students whilst creating a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. You will develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the effective use of ILT, to ensure excellence and the achievement of course targets for retention and attainment.

With excellent organisational and problem solving skills you will be responsible for the consistent delivery of high quality and effective teaching and learning across Music Level 3 whilst motivating learners to raise their ambitions and realise their full potential. You will adopt a flexible approach to be prepared to provide cover at various College sites.

Qualified to degree level you will possess a recognised teaching/training qualification or be prepared to work towards one.

Applications can be submitted in Welsh and those applications will not be treated less favourably than applications submitted in English. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the well-being of young people and expects all staff to share that commitment. 

Appointments are subject to an enhanced DBS check and registration with the Education Workforce Council for Wales. Appointments will normally be made at the bottom of the pay scale with annual increments on 1 August each year (provided you have completed 6 months service).

Please apply via the link.

Tua 15 awr yr wythnos
Cyfnod penodol tan Gorffennaf 2020
.  

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'n tîm llwyddiannus i addysgu ac asesu BTEC Cerddoriaeth. Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu, gan gynnwys defnydd effeithiol o TGD, i sicrhau rhagoriaeth a chyflawni targedau cadw a chyrhaeddiad y cwrs. 

Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr a chreu amgylchedd dysgu cadarnhaol yn arwain at brofiad rhagorol i ddysgwyr. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn arloesol a medru dangos profiad perthnasol o weithio mewn amgylchedd creadigol. Byddwch yn gymwysedig  i lefel gradd a byddwch yn meddu ar gymhwyster addysgu / hyfforddiant cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag ato.

Fel cyfathrebwr hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr. Byddwch yn meddu ar sgiliau da o ran trefnu a datrys problemau. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu dysgu ac addysgu effeithiol ar draws BTEC Cerddoriaeth ar lefel 2 a lefel 3. Byddwch yn darparu sesiynau addysgu cyson dda neu'n well ac ysgogi dysgwyr i godi eu huchelgais a gwireddu eu potensial llawn. Byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg a bod yn barod i weithio mewn nifer o safleoedd y Coleg.

Gellir cyflwyno cais yn Gymraeg a ni fydd y cais hwnnw’n cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS pellach a bydd gofyn ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).