Hourly Paid Lecturer in Digital Arts

Unqualified: GBP 20,020 - GBP 23,626 per annum (pro rata)
Qualified: GBP 23,626 - GBP 39,401 per annum (pro rata)

We have an exciting opportunity for an Digital Arts Lecturer at Bridgend College to join a fantastic, highly motivated team.

We are looking for candidates that can take an active role in shaping and delivering FE and HE courses involving Digital Arts, including Graphic Design and Interactive Media.

We ask that you have a strong knowledge of Apple and Microsoft platforms and appropriate software packages within the interactive media industry.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you!

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce,
 • Free parking,
 • Fantastic Learning & development opportunities,
 • Very generous annual leave entitlement,
 • Shut down for 2 weeks over festive period (Only 2-3 days Annual leave days taken!),
 • Free access to the Gym suite,
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date of applications is: 2 June 2019

Date of interview: 17th June 2019

Please apply via the link.

Darlithydd Celfyddydau Digidol a delir yn ol yr awr.

Mae cyfle cyffrous gennym yng Ngholeg Penybont ar gyfer Darlithydd Celfyddydau Digidol i ymuno a thim gwych a chryf eu cymhelliad.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr a all chwarae rol weithredol wrth siapio a chyflwyno cyrsiau AB ac AU sy'n cynnwys Celfyddydau Digidol, gan gynnwys Dylunio Graffig a Chyfryngau Rhyngweithiol.

Gofynnwn fod gennych wybodaeth gadarn o lwyfannau Apple a Microsoft, yn ogystal a phecynnau meddalwedd priodol a ddefnyddir yn y diwydiant cyfryngau rhyngweithiol. 

Os credwch y gallwch gyfrannu at ddysgu at addysgu yn y maes hwn, hoffem glywed gennych!

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Cau'r coleg am bythefnos dros y Nadolig (gan ddefnyddio dim ond 2-3 diwrnod o
 • wyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i';r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd,
 • personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 2 Mehefin 2019