ALS Funding & Monitoring Administrator

A position has become available for a driven Administrator for the Additional Learning Support Team at Bridgend College.

You will work closely with the rest of the Additional Learning Support Team to provide an effective assistive technology service for learners across College sites.

The successful candidate will be responsible for the Assistive Technology service, evidence successes and demonstrate a growing demand. You will continuously apply the graduated approach to support as a means to promote and develop learner independence, preparing them for adulthood.

To be considered you must have:

 • Experience of multi-agency liaison.
 • Experience of collating and presenting data for management reports.
 • Experience of effective use of management information systems.
 • A-C Maths and English or Welsh GCSE.
 • Advanced excel/spreadsheet training and frequent usage.
 • Ability to work towards and achieve external deadlines.
 • ​Excellent IT skills including MS Office and/or G Suite functionality (inc. mail merges, spreadsheet formula).
 • Closing date for this role is: 24th May 2019
   

Please apply via the link.

Gweinyddwr Monitro ac Ariannu CDY

Mae swydd ar gael yng Ngholeg Penybont ar gyfer Gweinyddwr brwd i'r Tim

Cymorth Dysgu Ychwanegol.

Byddwch yn gweithio'n agos ag aelodau eraill y Tim Cymorth Dysgu

Ychwanegol i ddarparu gwasanaeth technoleg gynorthwyol effeithiol iddysgwyr ar draws safleoedd y Coleg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y gwasanaeth TechnolegGynorthwyol, am brofi llwyddiannau, ac am dangos bod y galw yn cynyddu.Byddwch yn cymhwyso dull graddoledig o ddarparu cymorth fel modd ohyrwyddo a datblygu annibyniaeth y dysgwyr, gan eu paratoi nhw ar gyfer bodyn oedolion.

Gofynion y swydd:

 • Profiad o gyfathrebu a nifer o asiantaethau.
 • Profiad o gasglu a chyflwyno data ar gyfer adroddiadau rheoli.
 • Profiad o ddefnyddio systemau rheoli gwybodaeth yn effeithiol.
 • TGAU gradd A-C mewn Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg.
 • Wedi cael hyfforddiant Excel / taenlenni ac yn eu defnyddio nhw'n aml.
 • Gallu gweithio a chwblhau gwaith o fewn terfynau amser allanol
 • Sgiliau TG rhagorol, gan gynnwys MS Office a/neu G Suite (mail merge,fformiwlau taenlenni).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 24 Mai 2019