Casual IT Trainer/Freelance Consultant*

To start: May 2019.

A new, exciting opportunity has arisen for an enthusiastic, casual IT Trainer to pilot a new project. You will have extensive vlogging experience with a significant YouTube following along with knowledge of current trends and popular social media platforms.

We ask that you are skilled in setting up an in-house filming studio to develop a Vlogging channel and are competent within this area including:

  • Green screen
  • Filming & editing
  • Photography
  • Sound Recording & editing

The successful candidate must be passionate in wanting to engage and shape a fully inclusive, young audience.

Please note that the above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure.

Please apply via the link.

 

*Hyfforddwr TG Achlysurol / ystyrir Ymgynghorwyr Annibynnol hefyd

I ddechrau ym mis Mai 2019

Mae cyfle cyffrous newydd wedi codi i Hyfforddwr TG achlysurol i dreialu prosiect newydd. 

Bydd profiad helaeth gyda chi o flogio gyda nifer sylweddol o ddilynwyr Youtube, yn ogystal a gwybodaeth am dueddiadau cyfredol a chyfryngau cymdeithasol poblogaidd.

Gofynnwn eich bod chi'n gallu gosod stiwdio ffilmio fewnol er mwyn datblygu sianel flogio, a'ch bod chi'n gymwys yn y maes hwn, gan gynnwys:

  • Sgrin werdd
  • Ffilmio a golygu
  • Ffotograffiaeth
  • Recordio a golygu sain

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn angerddol am eisiau ymgysylltu a siapio cynulleidfa ifanc sy'n hollol gynhwysol.

Noder - mae'r swydd uchod yn amodol ar wiriad DBS Estynedig boddhaol.