Gower College Swansea

Lecturer - Graphics*

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£13.37 - £24.82 per hour
Posted
06 Nov 2018
Closes
20 Nov 2018
Ref
NOV20184803
Job Level
Lecturer
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Gower College Swansea has a well-established reputation for Art and Design and we are currently seeking a Graphics Lecturer to teach at AS and A Level. You will plan, prepare, and deliver high quality teaching and learning across A level, motivating and inspiring learners to reach their full potential. You will hold, or be willing to work towards a teaching qualification.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. Committed to continuous improvement, you will contribute to curriculum development and assist with the planning and marketing of courses. A clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students.

You will have strong time management and organisational skills to work under pressure. Flexibility is essential to work on a range of promotional and educational extra curricular activities which will require working some unsociable hours.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

To view more details and make your online application, please visit our vacancy page via the Apply link.

 

*Darlithydd Graffeg

Mae gan Goleg Gwyr Abertawe enw da cadarn ar gyfer Celf a Dylunio ac ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Ddarlithydd Graffeg i addysgu hyd at lefel AS ac A. Byddwch yn cynllunio, yn paratoi, ac yn cyflenwi addysgu a dysgu o ansawdd uchel ar draws lefel A, gan gymell ac ysbrydoli dysgwyr i gyrraedd eu llawn botensial. Byddwch chi’n meddu ar gymhwyster addysgu neu’n barod i weithio tuag at un.

Byddwch chi’n datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu a chyflawni targedau cwrs ar gyfer dargadw a chyrhaeddiad. Wedi ymrwymo i welliant parhaus, byddwch chi’n cyfrannu at ddatblygu cwricwlwm a chynorthwyo gyda chynllunio a marchnata cyrsiau. Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i gymell ac ysbrydoli myfyrwyr.  

Bydd gennych sgiliau rheoli amser a threfnu cryf i weithio dan bwysau. Mae hyblygrwydd yn hanfodol i weithio ar ystod o weithgareddau allgyrsiol addysgol a hyrwyddol a fydd yn gofyn am weithio rhai oriau anghymdeithasol.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth). 

Similar jobs

Similar jobs