Hourly Paid Lecturer Specialising in Carpentry*

An exciting opportunity at Bridgend College has arisen! We are looking for an hourly paid lecturer in Carpentry! This role is perfect if you have experience in carpentry and are looking to get into teaching! The role will involve both workshop and classroom delivery of a range of Carpentry and Joinery qualifications.

The successful candidate will need to be enthusiastic, highly motivated and be willing to organise, implement and monitor a range of programme areas.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce       
 • Creative freedom        
 • Fantastic Learning & development opportunities        
 • Up to 32 days annual leave!        
 • Christmas shut down for 2 weeks (Only 2/3 days Annual leave days taken!)        
 • Free access to the Gym suite and climbing wall        
 • Free Pilates, Zumba & Yoga sessions        
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics

 

*Darlithydd Talu Fesul Awr

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont!Rydym yn chwilio am ddarlithydd a delir yn ol yr awr mewn Saerniaeth! Mae'r rolhon yn berffaith os oes gennych brofiad o waith coed ac rydych yn dymunodechrau dysgu! Bydd y rol yn cynnwys darparu amrywiaeth o gymwysterau Saerniaeth mewn gweithdai ac yn yr ystafell ddosbarth. 

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod ynfrwdfrydig, llawn cymhelliant ac yn barod i drefnu, gweithredu a monitroamrywiaeth o feysydd ar y rhaglen.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn golegarobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - feldys gwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhestru'n#28 ar y rhestr 100 Lle Gorau i weithio gan The Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Rhyddid creadigol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Hyd at 32 diwrnod o wyliau blynyddol!
 • Cau'r safle am bythefnos ym mis Rhagfyr (ganddefnyddio dim ond 2/3 diwrnod gwyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates ac Yoga am ddim
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - yn rhoi cefnogaeth achyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.