Lecturer in Accountancy (0.8 FTE)*

Location
Gorseinon Campus
Salary
Pro rata of £19,343 - £35,919 per annum
Posted
06 Aug 2018
Closes
02 Sep 2018
Subject Area
Accounting and Finance
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

20 hours teaching per week.

We are looking for a Lecturer to teach on a range of Accountancy courses including ACCA, AAT and HND Business & Accounting.

With an up to date knowledge of Management and or Financial Accountancy, you will be a chartered Accountant or equivalent and hold or be willing to work towards a teaching qualification.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. Committed to continuous improvement, you will contribute to curriculum development and assist with the planning and marketing of courses. A clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students.

Ideally you will have experience of current accountancy working practices.

You will have strong time management and organisational skills to work under pressure. Flexibility is essential to work on a range of promotional and educational extra curricular activities which will require working some unsociable hours.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

We offer the following benefits:

Pro-rated national contract holiday entitlement, plus pro-rata of 5 closure days and pro-rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

To view more details and make your online application, please visit our vacancy page via the Apply link. 

It is anticipated that interviews will be held on 13 September 2018.

The selection process will require those candidates’ invited for interview, to provide a presentation to the panel, (details of which will be provided at invite stage).

 

 

*Darlithydd Cyfrifeg

Hoffem benodi Darlithydd i addysgu ar amrywiaeth o gyrsiau Cyfrifeg, ACCA ,ACCA ac HND mewn Busnes a Chyfrifeg. 

Gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am Reolaeth a/neu Gyfrifeg Ariannol, byddwch yn Gyfrifydd Siartredig neu'r cyfwerth a bydd gennych gymhwyster addysgu neu'n barod i weithio tuag at ennill cymhwyster o'r fath. 

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Dysgu, i sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu a bod targedau cadw a chyrhaeddiad cyrsiau yn cael eu bodloni. Gydag ymrwymiad i welliant parhaus, byddwch yn cyfrannu at ddatblygu'r cwricwlwm ac yn helpu i gynllunio a marchnata cyrsiau. Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych chi'r gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr. 

Yn ddelfrydol bydd gennych chi brofiad o arferion gwaith cyfredol ym maes cyfrifeg. 

Bydd sgiliau rheoli amser a threfnu cryf gennych chi er mwyn gallu gweithio o dan bwysau. Mae hyblygrwydd yn hollbwysig i weithio ar amryw o weithgareddau allgwricwlaidd hyrwyddol ac addysgol a fydd yn golygu gweithio oriau anghymdeithasol ar brydiau. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwn. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a'r gofyniad i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Rhagwelir y bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 13 Medi 2018.

Bydd y broses ddethol yn gofyn i’r ymgeiswyr hynny sydd wedi eu gwahodd am gyfweliad roi cyflwyniad i'r panel, (rhoddir manylion am y cyflwyniad ar y cam gwahodd).