Technician/Technegydd

18.5 hours per week

Fixed term until 31st August 2019

An exciting opportunity has arisen at Bridgend College! We are recruiting a Performing Arts Technician! You will operate and design the lighting and sound for productions within our excellent Sony Theatre as well as carry out duties related to the get in and get out of external companies who hire the venue. You will organise and lead on a range of productions in relation to technical requirements from large scale musicals to small scale gigs and touring productions. With a minimum of a level 3 qualification you will have knowledge of sound and lighting equipment design and operations. Together with an understanding of theatrical design and technical requirements. You will be prepared to work flexible hours including evenings and weekends.

 

18.5 awr yr wythnos

Cyfnod penodol hyd at 31 Awst 2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont! Rydym ni'n recriwtio Technegydd Celfyddydau Perfformio! Byddwch yn gweithredu ac yn cynllunio'r goleuadau a'r sain ar gyfer cynyrchiadau yn ein Theatr Sony bendigedig, yn ogystal a chyflawni dyletswyddau sy'n gysylltiedig ag ymdrin a chwmniau allanol sy'n llogi'r lleoliad. Byddwch yn trefnu ac yn arwain amrywiaeth o gynyrchiadau o ran gofyniadau technegol, o sioeau gerdd ar raddfa fawr i gigs a chynyrchiadau teithiol ar raddfa fach. Bydd gennych gymhwyster lefel 3 o leiaf, a bydd gennych wybodaeth am gynllunio a gweithrediad cyfarpar sain a goleuadau, ynghyd a dealltwriaeth o gynllunio theatraidd a gofynion technegol. Byddwch yn barod i weithio oriau hyblyg, gan gynnwys yn y nosweithiau ac ar benwythnosau.