Curriculum Administrator/Gweinyddwr Cwricwlwm

37 hours per week

An exciting opportunity has arisen within Bridgend College! We are looking for a Curriculum Administrator to join our team. You will undertake administrative duties within the curriculum office, which supports the FE and HE Curriculum of the College. You will organise and maintain general communication e.g. email, mail, meeting schedules, notices and College wide initiatives, and provide administrative support for a range of College meetings.

You will be able to evidence relevant experience and qualifications. You will also have knowledge and understanding of working in a busy office environment, with excellent organisational, IT and customer service skills.

 

37 awr yr wythnos

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont! Rydym yn chwilio am Weinyddwr Cwricwlwm i ymuno a'n tim. Byddwch yn ymgymryd a dyletswyddau gweinyddol yn swyddfa'r cwricwlwm, sy'n cefnogi Cwricwlwm AB ac AU y Coleg.  Byddwch yn trefnu a chynnal cyfathrebiadau cyffredinol e.e. e-bost, post, amserlenni cyfarfod, hysbysiadau a mentrau ar draws y Coleg, a byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer amrywiaeth o gyfarfodydd yn y Coleg.

Byddwch chi'n gallu dangos tystiolaeth o brofiad a chymwysterau perthnasol. Bydd gennych hefyd wybodaeth a dealltwriaeth o weithio mewn amgylchedd swyddfa prysur, a bydd gennych chi sgiliau trefnu, TG a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.