Learning Resource Advisor/Cynghorydd Adnoddau Dysgu

6 hours per week

Term Time Only For 36 Weeks

Monday - Thursday; 1pm-5pm

An exciting opportunity has arisen at Bridgend College at Pencoed Campus! You will assist the day to day activities of the Success Centre, Pencoed Campus. You will maintain the work areas, oversee students, issue, return and shelve resources using the College systems. You will have a minimum of 4 GCSEs, grades A-C (or equivalent) including Maths and English or Welsh (or equivalent) and a good working knowledge of Google Suite. The ability to provide a high quality customer focused service is essential for this role.  You will be prepared to achieve Level 2 welsh language skills within 6 months of commencing employment.

 

16 Awr yr wythnos

Amser Tymor yn Unig ar gyfer 36 wythnos

Dydd Llun - Dydd Iau; 1pm-5pm

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont yng Nghampws Pencoed! Byddwch yn cynorthwyo gyda gweithgareddau dydd i ddydd y Ganolfan Llwyddiant, Campws Pencoed. Byddwch yn cynnal yr ardaloedd gwaith, goruchwylio myfyrwyr, cyhoeddi, dychwelyd a rhoi adnoddau ar silffoedd yn defnyddio systemau'r Coleg. Bydd gennych o leiaf 4 TGAU gradd A-C (neu gyfwerth) yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (neu gyfwerth) a gwybodaeth waith dda o Google Suite. Mae'r gallu i ddarparu gwasanaeth ansawdd uchel gyda ffocws ar y cwmser yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.