Welsh Employability Skill Lecturer (Darlithydd Sgiliau Cyflogadwyedd Cymraeg)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£19,343 - £35,919 per annum
Posted
09 May 2018
Closes
22 May 2018
Ref
MAY20181138
Subject Area
Languages
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

A unique and exciting opportunity has arisen within the College to deliver Welsh as an employability skill across a wide range of programmes.

This is a cross college role working closely with subject specialists to design and deliver a range of bespoke programmes to develop learners’ Welsh language skills with a customer service and employability focus.

The successful candidate will be degree qualified and ideally possess a PGCE qualification or be prepared to work towards one. With proven teaching experience preferably within an FE environment you will be confident at delivering courses from entry level to Levels 1-3 .

Demonstrating excellent organisational skills, enthusiasm and tenacity, the successful candidate will be able to demonstrate a commitment to the role and a passion for teaching and learning, working with a wide range of abilities.

 

 

Mae cyfle unigryw a chyffrous wedi codi yn y Coleg i addysgu Cymraeg fel sgìl cyflogadwyedd ar draws amrywiaeth eang o raglenni.

Mae hon yn rôl drawsgolegol a byddwch yn gweithio’n agos gydag arbenigwyr pwnc i ddylunio a darparu rhaglenni pwrpasol i ddatblygu sgiliau Cymraeg gan ganolbwyntio ar wasanaeth cwsmeriaid a chyflogadwyedd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus addysg hyd at lefel gradd ac, yn ddelfrydol, bydd yn meddu ar gymhwyster TAR neu fod yn barod i weithio tuag ato. Gyda phrofiad addysgu, yn ddelfrydol o fewn amgylchedd AB, byddwch yn hyderus i addysgu cyrsiau Mynediad i Lefelau 1-3.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos sgiliau trefnu ardderchog, brwdfrydedd a dycnwch a medru dangos ymrwymiad i’r rôl ac awch am ddysgu ac addysgu, gan weithio gydag amrywiaeth eang o alluoedd.