MIS Assistant (Cynorthwyydd Systemau Gwybodaeth Reoli)

Location
Swansea (Abertawe)
Salary
£16,881 - £18,797 per annum
Posted
05 Apr 2018
Closes
17 Apr 2018
Ref
APR20180391
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The MIS department is responsible for the processing of high volumes of student data, whilst providing an efficient administration service. 

Working as part of a busy team, you will contribute to the running of the Colleges’ external examinations, process data for College submissions to examination boards and external bodies, and deal with queries from staff and students regarding their examinations.

You will also deal with enquiries, both by telephone and in person, from current, past and prospective students, staff and external organisations.

Proficient with Microsoft Word and Excel, you will hold 5 GCSE passes (grades A-C) including Maths and English or equivalent and an NVQ Level 2 in Administration/Customer Service or equivalent. Previous experience of working in an office environment, attention to detail and the ability to communicate effectively with people at all levels are essential requirements for this position. At certain times of the year you may be required to work at different College campuses to facilitate examinations and enrolment.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

 

Mae’r adran Systemau Gwybodaeth Reoli yn gyfrifol am brosesu llawer iawn o ddata myfyrwyr tra’n darparu gwasanaeth gweinyddol effeithlon.

Byddwch yn gweithio fel rhan o dim prysur, gan gyfrannu at reoli arholiadau allanol y colegau, prosesu data ar gyfer cofrestriadau’r coleg I fyrddau arholi a chyrff allanol ac ymdrin ag ymholiadau gan staff a myfyrwyr ynghylch eu haholiadau.

Byddwch hefyd yn ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn ac yn bersonol gan fyfyrwyr presennol, cyn-fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr, staff a sefydliadau allanol.

Yn hyfedr gyda Microsoft Word ac Excel, byddwch yn meddu ar 5 gradd TGAU (Graddau A-C) gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu gyfatebol a chymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Gweinyddiaeth/Gwasanaeth Cwsmeriaid neu gyfatebol.

Mae profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd swyddfa, sylw i fanylion a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol gyda phobl ar bob lefel yn ofynion hanfodol ar gyfer y swydd hon. Ar adegau penodol o’r flwyddyn, efallai bydd gofyn i chi weithio mewn campws gwahanol o fewn y coleg er mwyn hwyluso arholiadau a chofrestru.

Mae Coleg Gwyr yr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae disgwyl i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.