Staff Development Assistant SPP (Cynorthwyydd Datblygu Staff SPP)

Location
Swansea (Abertawe)
Salary
£19,158 - £21,366 per annum
Posted
05 Apr 2018
Closes
19 Apr 2018
Ref
APR20180522
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Fixed Term until 31st March 2019

Based at Tycoch

This new role has been created to provide administrative support to staff development particularly linked to the Skills Priority Programme. Duties include maintaining accurate records of staff development activities, collating feedback and support for on-site training activities and booking of external training events.

Candidates must have 5 GCSE passes including English and Maths or equivalent and ideally have an NVQ Level 3 in Business Administration. Previous experience of recording data and producing statistics is required as are excellent IT skills. Excellent communication skills and attention to detail are also essential. Welsh Language skills to Level 2 have been identified as desirable for this position.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

 

Tymor Penodol tan 31 Mawrth 2019

Lleoliad: Tycoch

Mae’r rôl newydd hon wedi cael ei chreu i ddarparu cymorth gweinyddol i’r adran datblygu staff, yn enwedig yn gysylltiedig â'r Rhaglen Blaenoriaeth Sgiliau. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys cadw cofnodion cywir o weithgareddau datblygu staff, casglu adborth a chymorth ar gyfer gweithgareddau hyfforddi ar y safle a chadw lleoedd ar ddigwyddiadau hyfforddi allanol.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar 5 pas TGAU gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu’r cyfwerth ac yn ddelfrydol bydd ganddynt NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes. Mae angen profiad blaenorol o gofnodi data a chynhyrchu ystadegau yn ogystal â sgiliau TG rhagorol. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol a manylder hefyd yn hanfodol. Mae sgiliau iaith Gymraeg hyd at Lefel 2 yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae'n disgwyl i'r holl staff rannu'r ymrwymiad hwn. Mae apwyntiadau yn ddibynnol ar wiriad DBS manwl.